csanytelekishe
csanytelekishe
Menü
 
Látogatók
Indulás: 2009-04-26
 
Idő
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
horgász hírek

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

E törvény a halgazdálkodási jog gyakorlásának feltételeit, a Magyarország területén levő halgazdálkodási vízterületeken és azok partján, valamint a haltermelési létesítményekben folyó, a halgazdálkodással, a hal és élőhelyének védelmével összefüggő tevékenységeket, valamint az ezeket végző vagy befolyásoló személyek - különösen a halgazdálkodásra alkalmas vizek és vízilétesítmények üzemeltetői, valamint a halgazdálkodási vízterületet és partját egyéb jogcímen használók, a vízhasználók - jogait és kötelezettségeit, a halgazdálkodási igazgatással összefüggő feladat- és hatásköröket, továbbá a halak és haltermékek kereskedelmének feltételeit szabályozza

horgászat: rekreációs célból a halnak halgazdálkodási vízterületen és haltermelési létesítményben az e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben megengedett módon és horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való fogása;

fogási méret: a halak oldalán, az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért testhosszúság;

horgászkészség: horgászati célú, halfogásra alkalmas eszköz, amely legalább horgászbotból, horgászzsinórból áll, és legfeljebb három horoggal van felszerelve;

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület: olyan halgazdálkodási vízterület, amelyet a halgazdálkodási hatóság nyilvántartásba vett, és amelyre halgazdálkodásra jogosult nyilvántartásba vehető vagy a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodási jog jogosultját már rögzítette;

Gyermek horgász: Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy 

ifjúsági horgász: 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő személy. 

Állami horgászjegyet és fogási naplót az a személy kaphat, aki rendelkezik állami horgászvizsgával vagy korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatja, horgászszervezeti tagságát igazolja. A horgász a magyar állami horgászvizsgát a halgazdálkodási hatóság által kiadott vizsgabizonyítvánnyal, a más országban tett vizsgát az erről kiállított okirattal vagy horgászati okmánnyal igazolja.

Egy személy évente egy alkalommal, korlátozott időtartamra, a szükséges szabály- és fajismeret igazolása mellett, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint történő horgászathoz turista állami horgászjegyet válthat, amely vonatkozásában nem szükséges a horgászvizsga. A horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság felmentést ad azon értelmi fogyatékos személy részére, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja. A horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében, az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek szerint horgászhat. Hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy részére állami horgászjegy kiadása esetén nem szükséges a horgászvizsga;

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól:

a) a 70. életévét betöltött,

b) a gyermek horgász,

c) az értelmi fogyatékos,

d) az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos,

e) a vak vagy gyengénlátó személy.

Területi jegy:

A halgazdálkodásra jogosult területi jegy adásával a feljogosított személy részére horgászati vagy halászati lehetőséget biztosíthat. Területi jegyet két vagy több halgazdálkodásra jogosult együttesen is kiadhat.

Területi jegy csak nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre adható ki.  A területi jegy csak állami halászjeggyel és fogási naplóval, állami horgászjeggyel és fogási naplóval, vagy turista állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt jogosít halászatra vagy horgászatra.

A horgászati tevékenységet végző személy köteles magánál tartani:

A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult köteles magánál tartani, amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra. A halfogásra jogosító okmányok -, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni.

 Halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy és fogási napló, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen turista állami horgászjegy, állami horgászjegy, halászati engedély vagy állami halászjegy, valamint fogási napló vezetése nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan horgászatnak vagy jogosulatlan halászatnak minősül.

A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az állami horgászjegyet és a fogási naplót,

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodásra jogosult által kiadott érvényes horgászatra vagy halászatra jogosító területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás, vagy az arra irányuló tevékenység jogosulatlan horgászatnak, illetve halászatnak minősül.

Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti.

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma

magyar név

fajlagos tilalmi időszak

kifogható halak mérettartománya

naponta kifogható 
darabszám

csuka

02. 01 - 03. 31.

legalább 40 cm

3 db

balin

03. 01 - 04. 30.

legalább 40 cm

3 db

sügér

03. 01 - 04. 30.

minden

 

fogassüllő

03. 01 - 04. 30.

legalább 30 cm

3 db

kősüllő

03. 01 - 06. 30.

legalább 25 cm

3 db

garda

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

 

domolykó

04. 15 - 05. 31.

legalább 25 cm

 

jászkeszeg

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

 

szilvaorrú keszeg

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

 

paduc

04. 15 - 05. 31.

legalább 20 cm

 

márna

04. 15 - 05. 31.

legalább 40 cm

3 db

ponty

05. 02. - 05. 31.

legalább 30 cm

3 db

compó

05. 02 - 06. 15.

legalább 25 cm

3 db

sebes pisztráng

10. 01 - 03. 31.

legalább 22 cm

3 db

menyhal

-

legalább 25 cm

3 db

 

Őshonos halfajok

magyar név

tudományos név

fogható

nem fogható

közösségi jelentőségű faj

kecsege

Acipenser ruthenus

 

X

X

angolna

Anguilla anguilla

X

   

bodorka

Rutilus rutilus

X

   

vörösszárnyú keszeg

Scardinius erythrophthalmus

X

   

domolykó

Leuciscus cephalus

X

   

jászkeszeg

Leuciscus idus

X

   

balin

Aspius aspius

X

 

X

szélhajtó küsz

Alburnus alburnus

X

   

karikakeszeg

Blicca bjoerkna

X

   

dévérkeszeg

Abramis brama

X

   

laposkeszeg

Abramis ballerus

X

   

bagolykeszeg

Abramis sapa

X

   

szilvaorrú keszeg

Vimba vimba

X

   

garda

Pelecus cultratus

X

 

X

paduc

Chondrostoma nasus

X

   

compó

Tinca tinca

X

   

márna

Barbus barbus

X

 

X

széles kárász

Carassius carassius

 

X

 

ponty

Cyprinus carpio

X

   

harcsa

Silurus glanis

X

   

csuka

Esox lucius

X

   

sebes pisztráng

Salmo trutta

X

   

menyhal

Lota lota

X

   

sügér

Perca fluviatilis

X

   

vágó durbincs

Gymnocephalus cernua

 

X

 

fogassüllő

Sander lucioperca

X

   

kősüllő

Sander volgensis

X

   

Vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok

magyar név

tudományos név

inváziós

spontán jövevényfaj

lénai tok

Acipenser baeri

   

lapátorrú tok

Polyodon spathula

   

amur

Ctenopharyngodon idella

   

fekete amur

Mylopharingodon piceus

   

razbóra

Pseudorasbora parva

X

 

ezüstkárász

Carassius gibelio

X

 

busa

Hypophthalmichtys sp.

X

 

törpeharcsa

Ameiurus nebulosus

X

 

fekete törpeharcsa

Ameiurus melas

X

 

pettyes harcsa

Ictalurus punctatus

   

afrikai harcsa

Clarias sp., Heterobranchus sp.

   

pataki szajbling

Salvelinus fontinalis

   

szivárványos pisztráng

Oncorhynchus mykiss

   

tüskés pikó (beleértve 
a nyugati pikót is)

Gasterosteus aculeatus (in. G. 
gymnurus)

   

naphal

Lepomis gibbosus

X

 

pisztrángsügér

Micropterus salmoides

   

amurgéb

Perccottus glenii

X

 

folyami géb

Neogobio fluviatilis

 

X

csupasztorkú géb

Neogobius gymnotrachelus

 

X

Kessler-géb

Neogobius kessleri

 

X

feketeszájú géb

Neogobius melanostomus

 

X

tarka géb

Proterorhinus marmoratus

 

X

kaukázusi törpegéb

Knipowitschia caucasica

 

X

 

 

SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)