csanytelekishe
csanytelekishe
Menü
 
Látogatók
Indulás: 2009-04-26
 
Idő
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Megyesi tó

 

 

 

Víztérkód: 06-027

 

Földrajzi koordináták:    

 

Latitude (szélesség)

46.56817

Longitude (hosszúság)

20.13231

 

 

Meggyes tó rövid leírása:

         Mesterségesen kialakított vízgyűjtő terület, vízfelülete 1,2 ha. Déli és nyugati partja gépjárművel száraz időben, nyugati és keleti oldala gyalogosan járható.

A tó É-Ny-i sarka nádassal borított.

 

A Megyesi tó halai:

         Jelentős mennyiségben található a keszeg, kárász ezekből gyorsan lehet aránylag nagy mennyiséget kifogni. Évente többször kerül sor a pontytelepítésre. Horogra akadt már több 10 kg-nál nagyobb méretű is. A régi időkből még maradt pár amur, ami meglepheti a horgászt.

         Ragadozó halakból általában harcsa és csuka kerül kifogásra, de azért jó szórakozást nyújt a horgászatuk. Utánpótlásról telepítéssel gondoskodunk.

 

A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület horgászrendje a Meggyesi tóra

 

1.       Általános rendelkezések:

1.1.                     Horgászvíz megnevezése: MEGGYES TÓ

1.2.                     Víztérkódja: 06-027

1.3.                     Földrajzi koordinátái:

1.3.1.     Latitude (szélesség): 46.56817

1.3.2.     Longitude (hosszúság): 20.12231

1.4.                        Területe: 2.4 ha

1.5.                      A horgász a horgászatra jogosító okmányokat a horgászat közben köteles magánál tartani, azok csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra.

1.6.                        A halfogásra jogosító okmányokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult (vízhasznosító /egyesületi vezető/), a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzése során a horgász köteles bemutatni és átadni.

1.7.                        Tilos a horgászat során a hal megfogásához minden olyan eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti!

1.8.                        Tilos a halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más testrészébe akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer alkalmazása!

1.9.                        a horgász köteles a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult (vízhasznosító /egyesületi vezető/), a halászati őr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság rendelkezéseit vonakodás nélkül teljesíteni;

1.10.                    a közelében történő szabály és fegyelemsértés esetén kötelessége értesíteni a halőrt, szükség estén ő maga is tehet felszólítást a cselekmény abbahagyására;

1.11.                    az országos és a helyi horgászrend megszegése estén, a területi jegy bevonható, a fegyelmi következményeken túl szabálysértési eljárás is kezdeményezhető;

1.12.                    a tó partján tüzet gyújtani TILOS, kivétel az egyesületi rendezvények.

 

2.       Állami Fogási napló vezetésére vonatkozó rendelkezések:

 

2.1.                      A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a naplóban lévő naptárban a horgászat megkezdésének napját, a fogási napló fogás összesítő táblázatába be kell jegyezni a „Meggyesi tó” megnevezést, valamint a Megyesi tó víztérkódját: 06-027 és a dátumot. Horgász a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás (ponty, compó, balin, csuka, fogassüllő, harcsa, amur) alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után a fogási naplóba köteles bejegyezni a fogás pontos idejének (óra, perc) pontosan beírásával.

2.2.                      A fogási naplót a horgász kötelezően kék színű tollal végezheti!

2.3.                      A darabszám-korlátozással nem védett halfajok /garda, angolna, egyéb őshonos, egyéb idegenhonos/ mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.

2.4.                      A fogási naplóba a hal becsült testtömeg adatait 0,5 kg pontossággal kell beírni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.

 

3.       Horgászhelyekre vonatkozó rendelkezések:

 

3.1.                      Csak a meglévő horgászhelyeket lehet használni;

3.2.                      a parti horgászhelyek szabadon használhatóak, nem lehet azokat személyhez kötni;

3.3.                      a horgászhelyek tisztántartása minden horgásznak kötelező;

3.4.                      aki szemetes horgászhelyen horgászik (függetlenül attól, hogy azt ő maga vagy más okozta), fegyelmi vétséget követ el;

3.5.                      TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása;

3.6.                      TILOS a part megbontása, károsítása;

3.7.                      TILOS a meglévő bejegyzett stégeknél többet kialakítani, építeni;

3.8.                      TILOS a meglévő stégek helyét, területét megváltoztatni;

3.9.                      a stégeket elsődlegesen a stégek kezelői használhatják, távollétükben bárki horgászhat azokról, de a kezelő megérkezésükkor azt köteles felszólítás nélkül átadni;

3.10.                  a stégek kezelői kötelesek az általuk kezelt stégeket olvasható névtáblával ellátni;

3.11.                  a stégek kezelői kötelesek a stégeket a biztonsági és egyéb előírásoknak megfelelő állapotban tartani, amennyiben ezt elhanyagolja, vagy nem teljesíti, fegyelmi eljárást kell kezdeményezni ellene;

 

4.       Horgászat szabályaira vonatkozó rendelkezések:

 

4.1.                      felnőtt, tisztségviselői kedvezményezett, vendég területi jeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat;

4.2.                      ifjúsági területi jeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat;

4.3.                      házastársi kedvezményezett, gyermek horgász és horgászvizsga letétele alól felmentést kapott értelmi fogyatékos személy egy darab, egy – legfeljebb egyágú – horoggal felszerelt horgászkészséget használhat;

4.4.                      a hároméves kortól (horgászat alsó korhatára) az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött gyermek horgász kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat;

4.5.                      TILOS etetőnyakként vagy csaliként a pellet valamint bojli alkalmazása.

 

5.       Területi jegyre vonatkozó rendelkezések:

 

5.1.Megyesi tóra vonatkozó területi jegy fajták:

5.1.1        éves felnőtt;

5.1.2        éves tisztségviselői kedvezményezett;

5.1.3        éves házastársi kedvezményezett;

5.1.4        éves ifjúsági;

5.1.5        éves gyermek;

5.1.6        napijegy felnőtt;

5.1.7        napijegy ifjúsági;

5.1.8        napijegy vendég;

5.1.9        sportjegy;

5.2.                      Napjegy 0-24 óra közötti időtartamra jogosít horgászati tevékenység folytatására;

5.3.a sportjegy max. 12 órás időtartamú horgászverseny megrendezésére adható ki;

5.4.                      Napijegyet a telepítést követően, csak a 20. naptári napon lehet értékesíteni és Napijeggyel csak a telepítést követően a 20. naptári naptól a következő telepítésig lehet horgászni.

 

6.            Halmegtartásra vonatkozó rendelkezések:

 

6.1.                      A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek.

6.2.                      Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe.

6.3.                      Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik.

6.4.                      Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott halat – a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.

6.5.                      A horgászat gyakorlása során be kell tartani a horgászat rendeletben meghatározott általános rendjére vonatkozóan:

6.5.1.           az egyes halfajok kifogását tiltó fajlagos tilalmi időket;

6.5.2.           kifogható halfajokra vonatkozó méretkorlátozásokat;

6.5.3.           halfajonként naponta kifogható horgászati mennyiségi korlátozást;

6.5.4.           az őshonos halfajok fogására vonatkozó szabályokat;

6.6.                      felnőtt, tisztségviselői kedvezményezett, vendég területi jeggyel rendelkező személy:

6.6.1        a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot, kivétel a Ponty, amelyből 2 db foghat ki;

6.6.2        napi darabszám-korlátozással nem érintett minden más nem védett halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

6.7.                      ifjúsági területi jeggyel rendelkező személy legfeljebb:

6.7.1        a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 1 darabot, összesen legfeljebb 3 darabot;

6.7.2        napi darabszám-korlátozással nem érintett minden más nem védett halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

6.8.                      házastársi kedvezményezett, gyermek horgász és horgászvizsga letétele alól felmentést kapott értelmi fogyatékos személy legfeljebb:

6.8.1        a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 1 darabot, összesen legfeljebb 1 darabot;

6.8.2        napi darabszám-korlátozással nem érintett minden más nem védett halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki.

 

 

 

 

6.9.Fogható halfajok méret- és mennyiségi korlátozása, fogási tilalmi ideje:

 

Magyar neve

fajlagos tilalmi időszak

mérettartománya

naponta megtartható darabszám

Ponty

05.02 – 05.31

35 cm felett

2 db

Balin

03.01 – 04.30

40 cm felett

3 db

Fogassüllő

03. 01 – 04. 30.

30 cm felett

3 db

Sügér

03.01 – 04.30

20 cm felett

-

Amur

-           

50 cm felett

3 db

Csuka

02.01 – 03.31

50 cm felett

3 db

Compó

05. 02 – 06. 15.

30 cm felett

3 db

 

 

6.10.                  6 kg feletti példányokat fajától függetlenül kifogását követően azonnal visszakel engedni, kivétel a Busa és a Harcsa;

6.11.                  A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni tilos!

6.12.                  Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel ezt a súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat nem foghat ki.

6.13.                  A kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot.

6.14.                  Tilos a megfogott halak kínzása. 

6.15.                  A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe.

6.16.                  A kívülről horogra akadt halat megtartani tilos.

6.17.                  Kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.

6.18.                  A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani kíméletesen és gyorsan leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb halak élve is szállíthatók, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számukra a megfelelő életfeltételeket.

 

7.       Záró rendelkezések:

7.1.                      Aki az egyesületi horgászrendet megsérti, vagy megsértésére biztat, az ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

7.2.                      Az esetleges rendellenességeket (pl.: környezetszennyezést, vízszennyezést, halpusztulást vagy ezekre utaló jeleket), engedélynélküli horgászati, halászati cselekményeket a horgász köteles azonnal az egyesület vezetése részére jelezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék:

 

A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület horgászrendjét a Meggyes tóra a Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 2016. február 14-án megtartott Közgyűlése elfogadta. A halgazdálkodási hatóság jóváhagyását követően azonnal érvénybe lép.

 

Csanytelek, 2016. február 14.

 

 

SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)